Política de compra i devolucions

1. INTRODUCCIÓ

Nostrat S.L. posa a la teva disposició un servei de compra en línia que et permetrà comprar des del teu ordinador alguns dels articles disponibles en el nostre xou-*room. A més, podràs gaudir de promocions, regals i ofertes exclusives.

A continuació, et convidem a revisar les condicions generals de venda que regulen la compra de productes Nostrat S.L. a través d’aquesta Pàgina Web. Aquestes condicions són aplicables a tots els productes de Nostrat S.L., a excepció d’aquells que, per la seva singularitat, per haver estat encarregat a mesura i personalitzats, estiguin regulats baix condicions particulars. Per tant, l’ús d’aquesta Pàgina Web constitueix el seu acord a aquestes condicions generals de venda. No obstant això, si tens algun dubte sobre aquestes, pots posar-te en contacte amb el nostre servei d’Atenció al client.

2. LES NOSTRES DADES

Les següents condicions regulen la venda dels productes presentats en aquesta Pàgina Web per la societat:

Nostrat S.L.
Adreça: Torre Binèfar s/n C.P. 22558 Albelda, Huesca
Telèfons: 974 42 05 39
CIF: B22401970
E-mail: info@nostratgourmet.com

 

3. ÚS DEL NOSTRE LLOC WEB

Mitjançant la marcació de la casella “Accepto les condicions de compra” declares que has llegit i acceptes sense cap reserva les presents Condicions de compra, i, especialment, el següent:

 1. No podràs realitzar cap comanda especulativa, fals o fraudulent.
 2. T’obligues a facilitar-nos de manera certa la teva adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte.
 3. En cas de realitzar una comanda d’un producte personalitzat amb una imatge proporcionada pel Client, el Client serà l’únic responsable de la imatge que enviï, assegurant-se que és una imatge pròpia o lliure de drets.

4. CONTRACTE

4.1. Disponibilitat del servei

En realitzar una comanda en Nostrat S.L. assegura que és major de 18 anys.

Els productes oferts a través d’aquest lloc web estaran disponibles a Espanya (Península, Balears, Canàries, Ceuta i Melilla). Per a qualsevol altre destí, si us plau, posa’t en contacte amb Nostrat S.L..

Les persones físiques residents fora d’aquests països només podran beneficiar-se del servei de compra en línia d’aquesta Pàgina Web quan l’adreça d’enviament de la comanda es trobi en algun dels països o territoris abans esmentats.

No es fan enviaments a Apartats Postals ni a bases militars, per això és necessari que ens detallis l’adreça exacta de lliurament.

4.2. Garanties de compra

Els articles oferts en aquesta Pàgina Web són una selecció de productes del nostre xou – *room i complint els requisits de qualitat i garantia. Tots es troben garantits davant qualsevol defecte de fabricació o disconformitat amb les qualitats especifiques en la seva fitxa, durant un termini de dos anys comptats des de la data de recepció. Tot això sobre la base de Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Clients. Assisteix al Client el dret a la reparació de l’article, així com a la seva substitució.

Queden expressament fora de la garantia les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulació indeguda així com els desgastos produïts per un ús normal dels productes.

Nostrat S.L. ha fet un esforç per a mostrar els colors dels articles de la forma més pròxima a la realitat possible. No obstant això, el color dels articles que apareixen en pantalla pot estar subjecte a variacions depenent de la qualitat del monitor del teu ordinador. En aquest sentit Nostrat S.L. no pot garantir que els colors que apareguin en el seu monitor s’ajustin fidelment a la realitat.

Les ofertes especials, promocions o descomptes seran vàlids fins a la data indicada o fins a fi d’existències.

4.3. Procediment de la compra

 1. Els articles que es desitgin adquirir hauran de ser seleccionats i afegits a la bossa d’anar a comprar fent clic sobre la icona corresponent.
 2. La bossa d’anar a comprar contindrà la referència de l’article seleccionat, el seu nom i preu, en la divisa corresponent (impostos inclosos).
 3. Per a realitzar la compra es requeriran les dades personals de l’usuari, que seran incorporats a la nostra base de dades a fi de poder processar la comanda i de facilitar la realització de noves compres a través de la Pàgina Web. Les dades personals proporcionades pels usuaris seran tractats conformement al que s’estableix en la nostra Política de Privacitat. Nostrat S.L. recorda als usuaris que les dades personals han d’indicar-se amb tota exactitud per a evitar confusions o incidències en l’enviament del/els article/s adquirits.
 4. Una vegada emplenada l’ordre de compra, i abans de l’enviament de la comanda es presentarà a l’usuari un resum de la comanda identificant l’article adquirit, el seu preu total (transport i impostos inclosos) amb cadascun dels conceptes desglossat, i les dades d’enviament de la comanda, perquè l’usuari confirmi el mateix mitjançant clic en el botó amb l’expressió “Pagar ara”.

Les compres podran ser pagades amb targeta de crèdit o dèbit (Visa, Visa Electron i Mastercard), o mitjançant transferència bancària. No s’admetran altres formes de pagament que les específicament previstes en les presents condicions de compra. Per als pagaments amb targeta de crèdit o dèbit, el càrrec es realitzarà en línia, és a dir, en temps real, a través de la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent, una vegada s’hagi comprovat que les dades comunicades per l’usuari són correctes.

Confirmada la transacció, es remetrà un missatge de correu electrònic a l’adreça indicada per l’usuari, amb una descripció de la comanda i les dades personals facilitades. La no recepció d’aquest missatge pot deure’s a algun problema transitori de comunicacions en la xarxa o a algun error d’escriptura en l’adreça de correu electrònic facilitada. En tots dos casos, Nostrat S.L. recomana a l’usuari contactar amb Atenció al client.

5. PREU I PAGAMENT

5.1. Preu

Els preus en aquesta Pàgina Web es mostren expressats en Euros i inclouen el corresponent I.V. A.

El preu serà l’indicat en la fitxa de producte. Eventualment, en cas de rebaixes o preus en descompte, podrà anar acompanyat del preu original, el qual apareixerà ratllat i amb indicació expressa del preu en vigor. En alguns casos, el transport i/o muntatge, en cas de poder contractar-se, serà expressament pressupostat per Nostrat S.L., per la qual cosa no es troben inclosos en els preus.

Nostrat S.L. es reserva el dret de variar i modificar els preus i característiques que apareixen en la descripció del producte si les condicions de fabricació el requereixen.

5.2. Impost sobre el Valor Afegit

D’acord amb la legislació vigent a Espanya, Nostrat S.L. està obligada a carregar l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) a tots els productes venuts. L’IVA s’aplicarà segons el tipus corresponent conforme a la legislació vigent.

5.3. Formes de pagament

Nostrat S.L. únicament acceptarà pagaments realitzats a través de targeta de crèdit o dèbit (Visa, Visa *Electro o, Mastercard) o mitjançant transferència bancària.

Pagament amb targeta de crèdit o dèbit
Nostrat S.L. accepta el pagament de les compres realitzades a través de la seva Pàgina Web amb les següents targetes de crèdit o dèbit: Visa, Visa Electron I Mastercard.

En cas que la forma de pagament triada per l’usuari sigui targeta de crèdit o dèbit, el càrrec es realitzarà en línia, és a dir, en temps real, a través de la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent, una vegada s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

Pagament per transferència bancària
Totes les despeses derivades de realitzar el pagament per transferència seran a càrrec del client. Per als pagaments mitjançant transferència, es facilitarà als clients el número de compte al qual hauran de fer l’ingrés. Com a referència, el client haurà d’indicar el seu número de comanda i el seu nom complet. El client tindrà un termini de 3 dies laborables a partir de la data en què va realitzar la seva comanda per a realitzar el pagament. La comanda no es considerarà acceptat fins que es constati de manera efectiva que s’ha rebut l’ingrés. Si passat el termini indicat, Nostrat S.L. no ha rebut l’import corresponent, la comanda serà cancel·lada.

5.4 Seguretat en el pagament

Amb l’objectiu de donar la màxima seguretat al sistema de pagament, Nostrat S.L. utilitza sistemes de pagament segur d’entitats financeres de primera línia en comerç electrònic. En aquest sentit, les dades confidencials del pagament són transmesos directament i de forma encriptada (SSL) a l’entitat financera corresponent. El Comerç Electrònic Segur és una iniciativa el principi bàsic de la qual és garantir la seguretat en les transaccions per Internet. En realitzar el pagament a través de la passarel·la de pagament segur, el sistema verificarà automàticament que la targeta de crèdit estigui activada per a Comerç Electrònic Segur. A continuació, connectarà amb el banc emissor d’aquesta, el qual sol·licitarà que autoritzi l’operació mitjançant un codi personal d’autenticació. L’operació només s’efectuarà si el banc emissor de la targeta de crèdit confirma el codi d’autenticació. En cas contrari, la transacció serà rebutjada.

Com a mesura complementària al sistema de ‘Pagament Segur’ i amb l’objectiu de col·laborar en la prevenció del frau a través d’Internet, Nostrat S.L. es reserva el dret de verificar les dades personals subministrades pel client així com adoptar les mesures que estimi oportunes (inclosa la cancel·lació de la comanda) perquè la mercaderia adquirida sigui lliurada de conformitat amb les dades que figuren en la comanda.

6. TERMINIS DE LLIURAMENT

Els terminis de lliurament són sempre aproximats, depenent de les existències o dels temps de fabricació. En general, per a productes en estoc el període previst és de *48hs i per a productes en fabricació, el temps serà de 8 a 10 dies laborables.

L’enviament dels articles comprats en nostratgourmet.com es realitzarà a través d’una empresa de missatgeria totalment independent de Nostrat S.L., per la qual cosa aquestes seran les úniques responsables de qualsevol mal o perjudici ocasionat als productes adquirits pel client. Tot això a l’empara de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’Ordenació de Transport Terrestre i Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Ordenació dels Transports Terrestres.

Per a evitar incidències en el lliurament (adreces errònies, impossibilitat de trobar a algú en el domicili etc.), és indispensable emplenar correctament el corresponent formulari sent aconsellable emplenar la casella relativa al telèfon de contacte. Si la teva comanda ens és retornat per una adreça incorrecta, estarem encantats d’enviar-lo de nou, però el Client haurà d’assumir les despeses d’enviament addicionals.

Nostrat S.L. t’informarà en tot moment de l’estat de la teva comanda, des de la recepció del mateix fins al seu lliurament.

No serà possible l’enviament de comandes a bases militars o apartats de correus.

7. POLÍTICA DE CANVIS I/O DEVOLUCIONS

Una vegada rebut el Producte el Client tindrà un termini de desistiment de 14 dies des de la recepció dels articles. Transcorregut aquest termini, es considerarà que el Client ha acceptat els productes. No s’acceptessin devolucions fora del termini assenyalat. Aquesta condició no serà vàlida per als productes personalitzats ni els productes en lloguer, els quals no s’acceptessin devolucions excepte per un error de fabricació per part de Nostrat S.L..

INFORMACIÓ SOBRE EL DRET DE DESISTIMENT

Article 102 Dret de desistiment

 1. Excepte les excepcions previstes en l’article 103, el consumidor i usuari tindrà dret a desistir del contracte durant un període de 14 dies naturals sense indicar el motiu i sense incórrer en cap cost diferent dels previstos en els articles 107.2 i 108.
 2. Seran nul·les de ple dret les clàusules que imposin al consumidor i usuari una penalització per l’exercici del seu dret de desistiment o la renúncia a aquest.

Títol III del Llibre II redactat conforme estableix l’apartat vint-i-vuit de l’article únic de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel RD Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre («BOE» 28 març). Les disposicions de la citada Llei seran aplicable als contractes amb els consumidors i usuaris celebrats a partir de 13 juny de 2014.Vigència: 29 març 2014 Efectes / Aplicació: 13 juny 2014

Article 103 Excepcions al dret de desistiment

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

 • a) La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l’empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.
 • b) El subministrament de béns o la prestació de serveis el preu dels quals depengui de fluctuacions del mercat financer que l’empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.
 • c) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
 • d) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
 • e) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat *desprecintados després del lliurament.
 • f) El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.
 • g) El subministrament de begudes alcohòliques el preu de les quals hagi estat acordat en el moment de celebrar el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real dels quals depengui de fluctuacions del mercat que l’empresari no pugui controlar.
 • h) Els contractes en els quals el consumidor i usuari hagi sol·licitat específicament a l’empresari que li visiti per a efectuar operacions de reparació o manteniment urgent; si, en aquesta visita, l’empresari presta serveis addicionals als sol·licitats específicament pel consumidor o subministra béns diferents de les peces de recanvi utilitzades necessàriament per a efectuar les operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment ha d’aplicar-se a aquests serveis o béns addicionals.
 • i) El subministrament d’enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat *desprecintados pel consumidor i usuari després del lliurament.
 • j) El subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l’excepció dels contractes de subscripció per al subministrament de tals publicacions.
 • k) Els contractes subscrits mitjançant subhastes públiques.
 • l) El subministrament de serveis d’allotjament per a fins diferents del de servir d’habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d’esplai, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics.
 • m) El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l’execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per la seva part que en conseqüència perd el seu dret de desistiment.

Títol III del Llibre II redactat conforme estableix l’apartat vint-i-vuit de l’article únic de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel RD Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre («BOE» 28 març). Les disposicions de la citada Llei seran aplicable als contractes amb els consumidors i usuaris celebrats a partir de 13 juny de 2014.Vigència: 29 març 2014 Efectes / Aplicació: 13 juny 2014

Article 104 Termini per a l’exercici del dret de desistiment

Sense perjudici del que es disposa en l’article 105, el termini de desistiment conclourà als 14 dies naturals comptats a partir de:

 • a) En el cas dels contractes de serveis, el dia de la celebració del contracte.
 • b) En el cas dels contractes de venda, el dia que el consumidor i usuari o un tercer per ell indicat, diferent del transportista, adquireixi la possessió material dels béns sol·licitats, o bé:
  1. En cas de lliurament de múltiples béns encarregats pel consumidor i usuari en la mateixa comanda i lliurats per separat, el dia que aquest o un tercer per ell indicat, diferent del transportista, adquireixi la possessió material de l’últim dels béns.
  2. En cas de lliurament d’un ben compost per múltiples components o peces, el dia que el consumidor i usuari o un tercer per ell indicat, diferent del transportista, adquireixi la possessió material de l’últim component o peça.
  3. En cas de contractes per al lliurament periòdic de béns durant un termini determinat, el dia que el consumidor i usuari o un tercer per ell indicat, diferent del transportista, adquireixi la possessió material del primer d’aquests béns.
 • c) En el cas dels contractes per al subministrament d’aigua, gas o electricitat –quan no estiguin envasats per a la venda en un volum delimitat o en quantitats determinades–, o de calefacció mitjançant sistemes urbans o de contingut digital que no es presti en un suport material, el dia en què se celebri el contracte.

Títol III del Llibre II redactat conforme estableix l’apartat vint-i-vuit de l’article únic de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel RD Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre («BOE» 28 març). Les disposicions de la citada Llei seran aplicable als contractes amb els consumidors i usuaris celebrats a partir de 13 juny de 2014.Vigència: 29 març 2014 Efectes / Aplicació: 13 juny 2014

En la devolució caldrà incloure còpia de l’albarà de lliurament, sent per compte del Client tots els costos necessaris per a dur-se a terme. Es procedirà a la devolució dels imports utilitzant el mateix mitjà emprat en el procés de compra, quedant en tot cas Nostrat S.L. a emprar el mitjà que consideri més adequat i segur.

No es reemborsaran els imports de productes danyats pel Client o l’embalatge original del qual estigui deteriorat d’una forma que vagi més enllà de la seva simple obertura; o bé es procedirà a un desemborsament parcial.

En el cas que l’article arribi danyat o amb una referència equivocada, has de comunicar-nos-el mitjançant e-mail a info@nostratgourmet.com o per telèfon al , en un termini no major als 2 dies laborables, hauràs de tornar a empaquetar l’article amb el mateix embalatge. Procedirem

Menú